پیشنهاد ما

مرحله اول:

بررسی درخواست و مدارک

مرحله دوم:

اعتبار سنجی کسب و کار

مرحله سوم:

هویت سازمانی

مرحله چهارم:

وب سایت استارت آپ

مرحله پنچم:

توسعه ایده خلاقانه

مرحله ششم:

شتاب دهنده

مرحله هفتم:

نگارش طرح و ارایه به Designated entities

مرحله هشتم:

اخذ تاییدیه از Designated entities

مرحله نهم:

ارائه پرونده توسط وکیل مهاجرتی

مرحله دهم:

ویزا کانادا ( COPR)

سرویس های ارزش افزوده

مشاوره توسعه بیزینس پلن
⁠مشاوره اخذ سرمایه اولیه
⁠ثبت شرکت
خرید و پیش خرید ملک با در دست داشتن نامه حمایتی